Brief van Robert Hertogen aan (Eugène Coine) van 11/11/1984

Hasselt, 11/11/1984

Ter inlichting

Beste,

Hierbij ter persoonlijke titel een mededeling van een schrijven van Emilie Arnould ter inlichting over de uitzending van het 15de deel van l'Ordre Nouveau op 22/11 a.s. te 20 u. op R.T.B.F. 2. In het debat wordt in de vooropname alleen gesproken over l'attitude de Card. van Roey en niet over de hulp van de kerk aan de Joden en de weerstand (of in beperkte mate) waarover we haar een korte nota lieten geworden. Zij zal bij de R.T.B.F. protesteren en de gestelde aanvullingen verwerken (zoveel mogelijk) in een drietal artikelen l'Eglise et les Juifs, l'Elglise et la Résistance en J.O.C. et la Résistance. U zult merken dat ze deze met onze aanbreng zal verruimen. We veronderstellen dat we deze artikels zullen kunnen lezen na de 22ste/11 in La Libre Belgique, La Cité, in Marche (weekblad MOC) en (eventueel Le Soir). Mogelijk kan dan iemand ze copieren en doorzenden.

Zo wij nog iets van Emilie ontvangen zullen we dit doorzenden.

De laatste zinnen van haar brief mogen onze aandacht hebben in 1985 n.l. de 40ste verjaring van de overwinning der geallieerden op het 3de Reich en de terugkomst uit de kampen (concentratie- en werkkampen). Onze vriend Bér Aerts heeft vandaag 11/11 hierover nog op een zo ontroerende en diep christelijke wijze gesproken in Kramiek van zondagmorgen. Hij was in meerdere concentratiekampen, medeschrijver van het boek "Nacht und Nebel", pleiter na zijn herstel na oorlog II voor kleine en verdrukten, talrijke assisenprocessen en de gekende spreker op talrijke avonden in het toenmalige bijzonder rumoerige Limburg. (Ik ben meermalen met hem meegegaan in armenwijken). Nu nog is hij ten dienste van hen die het huidige leven gaan verlaten en de noodlijdenden in de derde (en vierde) wereld. Best kent men hem nog vanuit "Beschuldigde staat op". Zie ook Het Volk 12/11/84.

Hopelijk zal alles wat we doen toch iets resultaat hebben, hoe klein ook, en de werking van de (V)K.A.J.-J.O.C.(F) der dertiger- en veertiger jaren beter doen kennen. We doen ons best met de grote beperktheid die mijn dokter me deze week nog meegaf "zeer veel te rusten, en zeer kalm te blijven". Ik wens U het allerbeste en uw gezin en vrienden.

Groeten.

Robert Hertogen - Heinig H.

P.S. INDIEN MOGELIJK ware het goed, bij gelegenheid, de aandacht van de medewerkers A.C.W., Kadoc en het Navorsings- en Studiecentrum v.v. IIde W.O. te vragen, bijzonder in 1985. Hun bijzondere grote en uitzonderlijke insppanningen hebben onze dank. R.H.