Mail van 12/06/2023 van Jan aan de familie Hertogen
Onderwerp: Hertogen Robert - Verzet - 3 reportages op de VRT

     

Beste,

Het aan Luk bezorgde interview van P.Louyet met Robert Hertogen, bezorgd door oud-VRT-medewerkster en buurmeisje Karin De Greeve (bijlage), was de aanleiding om de originele reportages op te vragen bij de VRT. Op youtube kan je nu drie reportages exploreren over Verzet in WO2 en de plaats en rol van de kerk en haar organisaties daarin, en over de verplichte tewerkstelling en onderduikers, met daarin ook enkele statements van Robert Hertogen, naast vele andere.

In reportage 1, https://www.youtube.com/watch?v=QdPJZH2Mvuc&t=1452s  die interessant en boeiend is, komt de naam van Robert Hertogen wel voor in de ‘playlist’ maar hij is in de film niet aanwezig. De VRT heeft een 3de reportage toegevoegd, daarin is het uittreksel van het reeds door Karin De Greeve bezorgde interview met Robert Hertogen opgenomen.

In de 2de reportage https://www.youtube.com/watch?v=ydPEgIZ9CEE&t=251s  is Robert Hertogen wel aanwezig vanaf 17’ 06”, enook z’n collega van de KAJ, Roesseler die, zoals uit later onderzoek bleek, leider was van een netwerk waarin ondermeer de privésecretaris van kardinaal Jozef Van Roey actief was en verbonden was aan het 
anticommunistisch netwerk van André Moyen waar Goossens toe behoorde, die het commando leidde dat Julien Labaut heeft vermoord. Voor meer info zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Julien_Lahaut. Misschien niet voor niets dat Robert Hertogen deze omgeving met ondermeer P.W.Segers, August Cool ea. gelaten heeft voor wat het was. Samen met Hortense Heinig met wie hij getrouwd was is hij 12 dagen voor het einde van de oorlog op 8 mei 1945, naar de  Maastrichterstraat in Hasselt verhuist is om er oa de KWB uit te bouwen. Die was al in 1941 door P.W.Segers gesticht, zo wordt duidelijk in de eerste reportage.

De 3de reportage https://www.youtube.com/watch?v=WusNWNcNUSM&t=535s  die werd opgespoord door de archiefdiensten van de VRT gaat over de verplichte tewerkstelling en het onderduiken van wie er zich aan onttrok. Het is dus uit deze reportage dat het interview komt dat is doorgegeven door Karin Degreeve en dat nog in bijlage gevoegd wordt, en dat dateert van 13/04/90.  Het uitgeschreven interview is interessant omdat het een weergave is van het volledige interview, waarvan maar een gedeelte in het programma is verwerkt. Robert Hertogen is te zien vanaf 14’ 46”. Ook het interview met Eugène Coine is belangrijk om te begrijpen hoe en wat Robert Hertogen in de ondersteuning van de verplichte tewerkstelling betekend heeft. Eugène Coine spreekt in het interview nog over z’n bezoek in Maagdenburg na de oorlog, een deel van z’n verslag is gepubliceerd op http://www.getuigen.be/Getuigenis/Coine-Eugeen/. Ook correspondentie van Robert Hertogen mbt de tewerkgestelde KAJ-ers is op z’n archiefsite terug te vinden, ‘Een leven in dienst van de gewone man’, zie http://www.hertogen.be/hertogen-robert/index.htm

Tot slot bieden wij nog graag de mogelijkheid aan om volgende beelddragers om te zetten in mp4:

- VHS-C, kleine VHS bandjes die langs een cassette-adapter kunnen verwerkt
- VHS-banden
- mini-DV, kleine bandjes voor een DV-camera
- H8
- Hi8
- en ook DVD's, eigen opnames of films

Wel zien dat het materiaal in Borlo geraakt, iedereen is welkom.

Met vriendelijke groeten,

Jan

http://www.hertogen.be
www.npdata.be
www.npdoc.be
www.getuigen.be
www.sonnenburg.be