Verslag van Rober Hertogen aan Paul Colson, Nerem-Tongeren

 

Brief van Paul Colson aan Robert Hertogen

Nerem 14-9-1985

Beste Robert,

Misschien herinnert U zich mij nog, U allenzins bent mij steeds levend bijgebleven. De allereerste KWB propegandist die naar Nerem kwam, en dan nog per fiets.

Dit is reeds 35 jaar geleden Robert. En het is daarom dat ik U dit briefje schrijf. Ik wil rond deze 35 jaar KWB Nerem een tentoonstelling opzetten. Hiervoor heb ik uiteraard heel wat materiaal nodig. Veel van vroeger heb ik niet, daarom mijn vraag aan U: weet U misschien nog iets uit die tijd? Een voorvalletje - een aneckdote - of iets.dergelijks? Ook graag had ik van U een foto gehad, liefst eentje uit de tijd van toen (of een andere) U krijgt hem uiteraard terug.

Robert, ik hoop dat U mij een beetje helpen wilt en kunt. U hebt misschien ook nog wel een foto van Pater Polycarpus of van andere uit die tijd. Zou ik deze dan mogen lenen?

Uw antwoord met hoop tegemoed ziend, verblijf ik,met vriendelijke groeten!

Paul Colson, Nerem

Antwoord van Robert Hertogen

 

Enige herinneringen uit de tijd van toen... De vijftiger jaren en vroeger ....

NEREM met zijn jaren(eeuwen)lange geschiedenis is voor ons Zuid-Limburgers geen onbekende gemeente.gelegen in de Jekervallei midden de Oosterstrook van Tongeren (even oud,2000 Jaar geleden) met Lauw, Rutten, Vreren, Mal, Sluizen, de dorpen in de Waalse De Jekervallei en zo verder. Nerem met zijn gekende en een der oudste spoorwegstations in Limburg, door honderden arbeiders dagelijks gebruikt v.n.l. richting Luik en agglomeratie en zijn spoorweghalte kort aan de kerk aan de kruising der lijnen Tongeren-Vis en Tongeren-Luik, (boven en onder ) elkaar, ook 'n enige geval in Limburg. En zo zouden we kunnen voortgaan,met de gekende Rosmeulen fabriek (en kasteel)kerk en scholen, z'n vrije tijds en ontspanningsploegen en groepen, z'n sociale werken enz. In die tijd was het voor een onbekende niet zo direkt eenvoudig, ben ik nu in Vreren, in Nerem, in Mal of in Sluizen. De dorpen aan elkaar gereigd als de bolletjes van 'n paternoster. Persoonlijk kende ik al meerdere jongeren die in Tongeren naar school gingen v.n.l. in de Vrije Ambachtschool in de Hondstraat in de jaren 1927 tot 1930 en daarna als ik werkte in de Radiofabriek R.B.C.langs de Henisstraat in Tongeren tot 1937. Het was v.n.l. langs de Tongerse K.A.J. die ook leden had in de dertiger jaren van de stad en omgeving, en het Kristen Syndikaat en het Werkersverbond in de streek Tongeren-Zichen.

In de vijftiger jaren hadden we gelegendheid om vanuit Hasselt en Tongeren te mogen medehelpen bij de stichting van de K.W.B.Nerem. We konden dit doen samen met de Provinciale Proost ven de K.W.B.en de Mijnwerkers-Brankardiers die heel graag naar de streek kwam. (Hij is een Tongenaar Pater Polycarpus Diricken Minderbroeder.) De eerste kontakten in Nerem waren met E.H.Pastoor Mulkers (geboren in Zussen (Zichen-Zussen-Bolder)en met Jef Timmermans.We vergaderde in het lokaaltje langs de kerk. Iin de winter kwamen we wat vroeger om tijdig de kachel aan te steken en zondags was het Jef die voor de kachel zorgde. Vanuit Tongeren kwam nu en dan 'n gewestleider met Jefke mee. We vergaderde ook in de wijk "achter de Moerenpoort bij Door Slangen(zowat de Burgemeester van de wijk) en van daaruit konden we met de fiets naar Nerem om nog een bezoek te brengen voor we terug naar Tongeren konden.

Gewoonlijk namen we de fiets mee per trein vanuit Hasselt naar Tongeren om van daaruit beurtelings vr de vergaderingen een bezoek te brengen aan Rutten, Vreren (pastoor en voorzitter), Mal, pastoor en familie d'Huys (Jef), Sluizen (pastoor en Guilleaume Henrard).

Ik moet zeggen er was een grote vriendschap tussen al die dorpen en de vele vrienden die we daar hadden. Nu en dan ging ik s'morgens met de trein vanuit Hasselt, langs Diepenbeek. Beverst. Bilzen ,Hoeselt ,'s Herenelderen, Tongeren, Nerem naar Herstal, (Milmort), L.Paleis en Guillemins.

Ofwel als ik bezoek had in Luik kwam ik terug met de werkliedentreinen Daar hadden we dan al een werkelijk aantal ontmoetingen met de vrienden v.n.1.degene die we kenden vanuit de afdelingen, want er was toen een K.W.B.afdeling in ieder van de bovengenoemde dorpen. Er waren daar een merkelijk aantal oud-kajotters tussen. Een paar anecdotische herrinneringen:

- Somtijds kwam ik met de trein tot Nerem voor 'n avondvergadering of bezoek en nam dan de laatste trein terug te Nerem (of Tongeren) zo rond 10 uur s'avonds.Ik heb hem ene keer gemist en ben dan maar  te voet naar Tongeren gegaan, in die tijd nog 'n heel donkere weg  van Nerem en door de Beemden tot in de Stad waar ik tegen half n kon gaan overnachten bij vrienden.
- In Nerem was het altijd 'n goeie ontvangst, vooraf altijd bij de ingoede pastoor Kulkers en z'n zuster die het huishouden deed. Van het al-niet-overvloedige (want de pastoor was zo goed en hielp waar een nood was)  mocht ik dan altijd mededelen .Ook bij de andere bestuursleden was ik altijd welkom en 'n tas koffie en 'n boterham deed 'n mens toch zo goed, zeker in die tijden.
- 'k Was eens te Nerem voor 'n vergadering na de hoogmis in 't lokaal maar er was ook een wedstrijd van "haantjes kraaien' achter de kerk. Van vergaderen kwam er niet veel in huis en ik ben dan maar gebleven tot in de namiddag om toch nog met 'n kleine groep te kunnen vergaderen.

U ziet dat we allen samen van bij het begin een inspanning hebben gedaan om ook de K.W.B.van de grond te krijgen.Het ging niet altijd gemakkelijk naar ook te Nerem zoals elders in de Tongerse wijken en parochies, de streek van Rutten langs de Jeker, heel het dekenaat Vlijtingen, Bilzen, Tongeren hebben we doorkruist met de fiets en later met de bromfiets om overal een handje toe te steken.

Wat waren het dan toch flinke, edelmoedige en sociaal bewuste arbeiders (zoals nu nog altijd maar met ruimere mogelijkheden) en een grote vriendschap,die nooit te vergeten is.

We wensen de huidige K.W.B.van Nerem het allerbeste voor het welzijn van allen en ieder en onze gelukwensen bij de viering van 35 jaar KWB. Groeten aan allen

Robert Hertogen