Brief van Piet Monballyu aan Kajotters in de vreemde

Document nr. 505, Archiefdozen 228, Soma Brussel
Dubbel oo, ee, den, sch werd aangepast.

  

Brussel 10 juli 1944

Beste vriend,

 

Vooreerst hebben we U een bijzonder nieuws mede te delen. Onze goede vriend Robert Hertogen heeft het Algemeen Sekretariaat der K.A.J. verlaten om zich op 1 Juli ten dienste te stellen van het Apostolaat onder de volwassenen  .

De Landsbond heeft, bij  monde van de voorzitter, Robert de beste dank uitgedrukt, overtuigd dat hij dit deed in naam van U allen, uit naam van alle Jonge arbeiders in de vreemde die niet de gelegenheid hebben het persoonlijk te doen  . 

Het is voor mij dan een eer en een vreugde de opdracht die onze vriend Robert zo schitterend heeft volbracht, te mogen overnemen. Met Gods hulp wil ik doen wat in mijn macht ligt om U allen in deze beslissende tijden te helpen, naar het voorbeeld dat Robert ons gaf.

We kunnen niet nalaten, beste vriend, als antwoord op de vele kaartjes die we na Pasen van onze  vrienden mochten ontvangen,  onze uitbundige vreugde uit te drukken. Met fierheid vernemen we dat  de Paastijd voor u werkelijk een periode is geweest die  in gouden letters mag neer geschreven in de oorlogsgeschiedenis van de K.A.J..

Hoeveel kontakten,  hoeveel  ontmoetingen? Welke heerlijke ogenblikken zullen het voor U niet geweest  zijn samen met uwe kameraden neer te knielen en aan te schuiven voor de biechtstoel om daarna samen het  onmisbare Zielevoedstel aan de H. Tafel te nuttigen.

Ja we begrijpen goed,  uit de enige woorden die men op een kaartje kan samen brengen, hoe de blijheid van de herwonnen vrede oplaaide in de feestjes en sprankelde bij het gezellig samenzijn. Er is maar een woord: Proficiat, mannen! De  Paasaktie heeft onze verwachtingen overtroffen, dank zij uw bezieling, dank zij uw inspanningen, uw gebed en uw offer.

Hoeveel kontakten,  hoeveel ontmoetingen! Welke heerlijke ogenblikken zulen het voor U geweest zijn samen met uw kameraden aan te  schuiven voor de biechtstoel  om daarna samen het onmisbare Zielevoedsel aan de H. Tafel te nuttigen.

Ja we begrijpen goed uit de enige woorden die men op een kaartje kan te samen brengen,  hoe de  blijheid van de herwonnen vrede oplaaide in de feestjes en sprankelde bij het gezellig samenzijn. Er is maar een woord: Proficiat    mannen!  De Paasaktie heeft onze verwachtingen overtroffen, dank zij uw bezieling, dank zij uw inspanningen, uw gebed en uw offer.

Nu staan we volop in de  Zomerperiode.

Sommigen hebben misschien niet. veel vrije tijd om er ten volle van te kunnen genieten. Toch bewijst het verleden dat er heel wat kan gedaan worden.

We  ontvingen briefjes  van mannen die ons daarover schrijven : "Zoals iedere zondag zijn we gisterennamiddag weerom op uit getrokken. De natuur is hier schoon, zeer schoon en we willen toch ook gebruik maken van de schone kanten van het leven alhier.

Een ander schrijft: "Wanneer we wat tijd hebben bezoeken we eens de nabijgelegen stad. Een ware kunststad. Ik studeer vooraf de aangeschafte documentatie  en weg zijn we"   .

Anderen houden zich bezig, met lichamelijke ontwikkeling, met lopen, springen, werpen, enz. Op vele plaatsen worden atletiekwedstrijden ingericht, op andere plaatsen beperkt inen zich te veel tot voetbal.

Langs alle kanten werd ons naar materiaal gevraagd,  naar  inlichtingen, naar documentatie voor oefeningen, enz, enz.

Vele  vriendenkringen hebben zangronden in kleine groepjes, of zelfs georganiseerde zangavonden. Er is muziek met mandolien of haromica Er is  veel vraag naar materiaal op dat gebied.  De Jongkajotters zullen u daarin helpen met het pakket  "Een lach en een lied". Ze zenden U dan een brochuur voor lichamelijke opvoeding (gym. - Athl.spel.) een liederboekje, een heel reeks schone liederen van de laatste editie.

De K.A.J. kreeg de  gelegenheid enkele   "Mardijck's" te  zenden. Laat eens horen wat er juist toekomst. Dat moet ge ons ten minste beloven. Anders kunnen we hier geen winkel houden,  hoor !

We schrijven nu bovenaan onze brieven Juli-maand 1944. Dat is de maand waarin we een paar schone dagen vieren  :

11 Juli: Feest van St. Godelieve, een Vlaamse Heilige. Feest ook van alle waardige Vlamingen. Die dag schonk ons Vlaamse Volk de Vrede. Bidden we opdat het voor ons allen weldra voor goed 11 Juli zou moge worden.

26 Juli: H.Anna - Moeder, der H. Maagd .We vragen haar die dag bijzondere genade voor onze  moeders die reeds   zolang  "de terugkomst-van hun geliefden verbeiden".

En volgende maand schrijven we "Oogst" , met middenin, het hoogtepunt, het middenpunt van de schone zomer ! Dan vieren we het heerlijke feest van onze Hemelse Moeder.

Op 15 Oogst  zullen we ons allen opnieuw "verenigen". Allen die thuis zijn onderling verbonden met allen die in de vreemde verblijven zullen we "verenigd" zijn door de innige geestelijke band van wederzijdse  liefde opgewekt door de gedachtenis aan elkaar, verlevendigd door het gebed, versterkt door de hoop op de wezenlijke vereniging die,  God geve't,  weldra  kome.

Opnieuw zullen we zoals verleden jaar, op 15 Oogst, de eenheidsband smeden tussen allen die van hun haardstee verwijderd worden enerzijds en de families hier te lande anderzijds.

Beste vriend, laat eens weten, al ware 't maar met een kaartje wat je verlangen zoudt van die dag.

Hiermee sluiten we met  de verzekerdheid van onze verkleefdheid en hernieuwen met U onze eenheid .

Aan Kristus Koning: Trouw

Piet Monballyu