Brief van Robert Hertogen aan Monseigneur Schreurs van 21/12/1989

Hasselt, 21/12/1989

Monseigneur en beste Vriend,

We wensen U geluk met uw aanstelling als de 2de bisschop van het bisdom Hasselt. Tevens onze beste wensen voor een Zalig Kerstfeest en gelukkig nieuwjaar, ook aan Mgr. Heuschen, de Vicarissen en alle medewerkers. We volgen, bidden en helpen in de mate van het mogelijke, volgens de gedachten die U weergaf in het TV-interview van de K.T.R.O. enige dagen geleden.

We lezen nu het boek over Mgr. P.J.Broeckx dat ons veel in herinnering brengt zeker vanaf de jaren 1930 als ik 16 j. ws. Daarin ook de samenwerking met het Bisdom Luik en de opeenvolgende Bisschoppen, bijzonder Mgr. Kerkhofs, die van mijn streek is en nog wat familie. Zeer eenvoudig en oneindig behulpzaam. Onder de oorlog II heeft hij mij geholpen in het onderduiken van joodse kinderen, hulp aan gevangenen, ondergedokenen en mensen in nood. Wij hebben dit samen nog kunnen bespreken met een groep oud (F)J.O.C.-leiders van toen voor onze Franse uitgave van een brochure (F)J.O.C.-K.A.J.(V) "La résistance dans le mouvement Jociste pendant la guerre 1940-1945".

Nu is ook een boek "K.A.J. haard van verzet, 1940-1945" verschenen, waaraan we gewerkt hebben,'n 5-tal jaren met een groep oud-Kajotters van toen en voor beide de hulp van het Navorsings- en studiecentrum van de 2de wereldoorlog, Kadoc en het archief Kajoc.

Gelukkig dat het nog gereed gekomen is. We zijn toch al tussen de 68 en de 77 j. Met tevredenheid is er ook een goeie Nederlandse vertaling van de geschriften op kleine blaadjes als Mgr. Cardijn met z'n medewerkers in de gevangenis zat in 1942 te St. Gillis en Vorst. Toevallig misschien maar in dezelfde gevangenis schreef hij in 1917 de grote lijnen van het K.A.J.-handboek.

Nogmaals onze beste wensen en dank voor uw voorbeeld, begrip en gebed. Ik herinner me nog dat we samen in de zestiger jaren met uw 2 P.K. bezoek brachten tot verkenning van de streek de "gehuchten" achter de Ford in opbouw; van Munsterbilzen, Bilzen, Beverst, Lutselus, Rooierheide, Heesveld, 't Holt, enz., 'n gedeelte van de streek waar wij met Pater Polycarpus, onze Proost van toen, wijksamenkomsten hielden voor mijnwerkers e.a.

Groeten van Robert-Hortense Hertogen-Heinig,
Oudstrijderslaan 22, Hasselt